Το ΚΟΥΚΟΥΛΙ

Το ΚΟΥΚΟΥΛΙ
Highlights info row image
Αλ. Υψηλάντου 28
54248 Θεσσαλονίκη
Highlights info row image
231 031 1047
Highlights info row image
Ωράριο: 10:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η άσκηση δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα καταναλωτικού, αγροτικού, μεταποιητικού, μεταφορικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα με βάση τις αρχές της απομεγένθυσης, και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Ειδικότερα:

α) Ο συνεταιρισμός να συμβάλει  έτσι ώστε οι καταναλωτές να έχουν άμεση γνώση της ποιότητας των προϊόντων που καταναλώνουν, να ασκούν έλεγχο στον τρόπο καλλιέργειας και παραγωγής και να έχουν άμεση επαφή με τους παραγωγούς αναπτύσσοντας αμοιβαίες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

β) Οι παραγωγοί που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό να έχουν το δικό τους πρατήριο και να διαθέτουν τα προϊόντα που παράγουν στους καταναλωτές χωρίς να είναι εξαρτημένοι από τους μεσάζοντες της αγοράς. Να εφαρμόσουν στην πράξη την λογική «από το χωράφι/εργαστήριο στο τραπέζι». Να αποκτήσουν τις δικές τους υποδομές στην πόλη που θα στηρίζουν την οικολογική καλλιέργεια. Να έχουν καλύτερες για τους ίδιους τιμές πώλησης και ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν καλύτερες για τους καταναλωτές τιμές αγοράς των προϊόντων τους. Να έχουν τον πλήρη έλεγχο της εργασίας τους όχι μόνο στο πως παράγουν τα προϊόντα τους αλλά και στο πως αυτά διατίθενται και φτάνουν στους καταναλωτές.

γ) Ο συνεταιρισμός να συμβάλει στην διάδοση και έμπρακτη στήριξη της οικολογικής καλλιέργειας και ανάπτυξη της καταναλωτικής συνείδησης. Να πετύχει την αλληλοβοήθεια και την στήριξη νέων παραγωγών οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να στραφούν προς την κατεύθυνση της οικολογικής καλλιέργειας.  Να διαδώσει και να ενημερώσει την αγροτική και καταναλωτική κοινωνία την αξία της ιδέας της απομεγένθυνσης της παραγωγής από τις μεγάλες μονοκαλλιέργειες και την συμβατική παραγωγή. Να επιμορφώσει το κοινό για την βλαπτικότητα της χρήσης χημικών φαρμάκων και λιπασμάτων στην φύση και τον άνθρωπο και να ενθαρρύνει τους γεωργούς προς την αντίληψη πολυκαλλιέργειας, με οικολογικούς και φυσικούς τρόπους. Να συμβάλει στην δημιουργία παραγωγικών μονάδων και καλλιεργειών είτε ως αποκλειστικός ιδιοκτήτης είτε δια μέσου της συνεργασίας με παραγωγούς και καταναλωτές.

Απάντηση

Discover more from Ecogaia Farm

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading