Αγροοικολογικά προϊόντα

Τα αγροοικολογικά τρόφιμα παράγονται μέσω γεωργικών πρακτικών που χρησιμοποιούν μόνο φυσικές ουσίες για φυτοπροστασία και λίπανση. Αυτό σημαίνει ότι αποφεύγετε όλες τις τεχνητές χημικές ουσίες (από φυτοφάρμακα και χημικά λιπάσματα) ή τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Παραδοσιακές Ποικιλίες Σπόρων! Πλέον διαθέτουμε την δική μας μικρή τραπεζα σπόρων!

Τα Προϊόντα Mας