Πως δουλεύει

Home / Πως δουλεύει

” Το μέλλον της γεωργίας δεν βρίσκεται στις εντατικές εισροές, αλλά στην εμτατική γνώση. Χρειαζόμαστε την ολοκληρωμένη προσέγγιση που μπορεί να προσφέρει η Αγροοικολογία ”

J.G. da Silva

Γενικός Διευθυντής FAO (2018)

Ως αγροοικολογία ορίζεται η εφαρμογή οικολογικών εννοιών και αρχών για το σχεδιασμό & διαχείριση βιώσιμων συστημάτων τροφίμων που μελετά, κατανοεί και σχεδιαζει τα γεωργικά συστήματα από οικολογική και αντίστοιχη κοινωνικοοικονομική άποψη.

Η Αγροοικολογία αποτελεί μια ανερχόμενη έννοια, που προωθεί την εφαρμογή οικολογικη αρχη για το σχεδιασμό και διαχείριση πραγματικά αειφόρων & ανθεκτικα συστημάτων τροφίμων. Ως επιστήμη, πρακτική και κίνημα κατανοεί και σχεδιάζει τα γεωργικά συστήματα όχι μόνο από οικολογική αλλά και αντίστοιχη κοινωνικο-οικονομική άποψη, οπότε και θεωρείται μια ολιστική μελέτη της “οικολογίας” του αγροδιατροφικού συστήματος, περιλαμβάνοντας τόσο οικολογικές όσο οικονομικές & κοινωνικές διαστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες με το πως δουλεύει μια ΚΥΓΕΩ

Διαβάστε εδώ

Γίνε μέρος μιας ΚΥΓΕΩ

Εγχειρίδιο ΚΥΓΕΩ – Από Παραγωγό προς Παραγωγό