ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΣΧΟΛΕΙΑ


Δράσεις Προσχολικής Ηλικίας

 

 • Παραμύθια
 • Κουκλοθέατρο
 • Δημιουργικές Κατασκευές
 • Πειράματα
 • Παιδικός Λαχανόκηπος


Δράσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 • Θεατρικό Εργαστήρι
 • Πειράματα
 • Κομποστοποίηση


Δράσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 • Κομποστοποίηση
 • Διαχείριση Φυσικών Πόρων
 • Περμακουλτούρα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 • Εργαστήρι Κομποστοποίησης
 • Εργαστήρι Φυσικής Δόμησης
 • Αρχές Περμακουλτούρας
 • Δημιουργία Φυσικού Σαπουνιού
 • Διάσωση Σπόρων